กองการสอบ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัครและดำเนินการสอบสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นสัญญาบัตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัครและดำเนินการสอบสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นสัญญาบัตร


วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 กองการสอบ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัครและดำเนินการสอบสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นสัญญาบัตร ณ IWISH HOTEL จว.นนทบุรี​
โดยมี พล.ต.ต.ศุภรักษ์​ ไชยลัง​การณ์​ ผบก.กส.​ เป็นประธาน​

อื่นๆ