กองการสอบ - กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 เข้ารับการตรวจร่างกาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 เข้ารับการตรวจร่างกาย


 วันที่ 7 ก.พ.63 กองการสอบ ได้ดำเนินการนำผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 สายสอบ คพ.5, บศ.6 และ บช.7 เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ


อื่นๆ