กองการสอบ - ประกาศให้ผู้สมัครสอบสาย สส.3 (ตำรวจชั้นประทวน) เข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนนของผู้สอบผ่านข้อเขียนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศให้ผู้สมัครสอบสาย สส.3 (ตำรวจชั้นประทวน) เข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนนของผู้สอบผ่านข้อเขียนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน


ให้ผู้สมัครสอบสาย สส.3 (ตำรวจชั้นประทวน) เข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนสาย สส.3  >>> คลิกที่นี่ <<<

อื่นๆ