กองการสอบ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกฯ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 923 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกฯ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 923 อัตรา


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ
รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกฯ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 923 อัตรา

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อื่นๆ