กองการสอบ - ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง เพิ่มเติมข้อความของประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 (145 อัตรา)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง เพิ่มเติมข้อความของประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อบรรุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 (145 อัตรา)


อื่นๆ