กองการสอบ - กิจกรรมจิตอาสา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กิจกรรมจิตอาสา


ข้าราชการตำรวจ กส. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ 31 พ.ค.63 ณ บริเวณ ปั๊ม ESSO ถนนวิภาวดีรังสิต 3

ใกล้ๆอาคารขายของเล่นวังเด็ก ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยมี พ.ต.อ.วีรชัย โพธิปัตชา รอง ผบก.กส. เป็นผู้ควบคุมฯ

 

อื่นๆ