กองการสอบ - การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนสังกัด บช.น. บช.ตชด. สทส. และ บช.สอท. และหน่วยงานในสังกัด ตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนสังกัด บช.น. บช.ตชด. สทส. และ บช.สอท. และหน่วยงานในสังกัด ตร.


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนสังกัด บช.น. บช.ตชด. สทส. และ บช.สอท. และหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.

อื่นๆ