กองการสอบ - ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ปัญหาข้อสอบ 11/2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ปัญหาข้อสอบ 11/2564


อื่นๆ