กองการสอบ - ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนฯ และตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียน หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนฯ และตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียน หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร.


<<สายสอบ สส.11>>

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolAnnounceDetail.aspx?TestTypeId=uekQdrRmAY4%3d&Year=wqx37gYmOD0%3d&PeriodNo=yVnuzPuX0E4%3d&CenterExamId=yVnuzPuX0E4%3d&ExpireDate=BddHtiFlC2dKg9asE0e6wiTqiKWtex0e&SelectSiteFlag=N5abHtyRw9g%3d

<<สายสอบ พฐ.21,22>>

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolAnnounceDetail.aspx?TestTypeId=XRqDQiG0zBw%3d&Year=wqx37gYmOD0%3d&PeriodNo=yVnuzPuX0E4%3d&CenterExamId=nAZk0YqsfdM%3d&ExpireDate=BddHtiFlC2fr6Csg1475zfAAtcqpTx4b&SelectSiteFlag=N5abHtyRw9g%3d

<<สายสอบ พฐ.31,32,41,42>>

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolAnnounceDetail.aspx?TestTypeId=Q2Z9bhiQzhY%3d&Year=wqx37gYmOD0%3d&PeriodNo=yVnuzPuX0E4%3d&CenterExamId=nAZk0YqsfdM%3d&ExpireDate=BddHtiFlC2dfyL4lF%2besN7V7qJa9NZdc&SelectSiteFlag=N5abHtyRw9g%3d

อื่นๆ