กองการสอบ - ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์กระดาษคำตอบ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจกระดาษคำตอบ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ปัญหาข้อสอบ คลิกที่นี่

อื่นๆ