กองการสอบ - ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ, ตรวจกระดาษคำตอบ, พิมพ์ปัญหาข้อสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ, ตรวจกระดาษคำตอบ, พิมพ์ปัญหาข้อสอบประกาศยกเลิกโครงการจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ คลิกที่นี่

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลสอบข้อเขียน คลิกที่นี่

ประกาศยกเลิกโครงการจ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ คลิกที่นี่

อื่นๆ