กองการสอบ - วันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. เป็นผู้แทน บช.ศ. เข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร.(ขับเคลื่อนฯ) ครั้งที่ 17/2565 ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้ง ห้องประชุม 2 บช.ศ.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. เป็นผู้แทน บช.ศ. เข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร.(ขับเคลื่อนฯ) ครั้งที่ 17/2565 ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้ง ห้องประชุม 2 บช.ศ.


อื่นๆ