กองการสอบ - การประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)รุ่นที่ 2 ฯ ในกระบวนการที่เหลือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

การประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)รุ่นที่ 2 ฯ ในกระบวนการที่เหลือ


วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)รุ่นที่ 2 ฯ ในกระบวนการที่เหลือ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 บช.ศ.

อื่นๆ