กองการสอบ - วันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. ประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 7/2565 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผบก.กส. ประชุมบริหาร กส. ครั้งที่ 7/2565 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุม กส. ชั้น 4 อาคาร วตร.


อื่นๆ