กองการสอบ - การเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียนในการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 รวมจำนวน 546 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

การเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียนในการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 รวมจำนวน 546 อัตรา


อื่นๆ