กองการสอบ - แผนผังเว็บไซต์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

แผนผังเว็บไซต์


โครงสร้างเว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

 1. หน้าแรก
  – ข่าวประชาสัมพันธ์
  – ภารกิจกองการสอบ
  – ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  – สาระน่ารู้
 2. เกี่ยวกับองค์กร
  – ผู้บังคับบัญชา
  – วิสัยทัศน์
  – พันธกิจ
  – ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
  – ประวัติกองการสอบ
  – อำนาจหน้าที่กองการสอบ (ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ)
  – ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
  – แผนงานโครงการ
  – งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 3. โครงสร้างหน่วยงาน
  – ฝ่ายอำนวยการ
  – ฝ่ายวิชาการสรรหา
  – ฝ่ายแผนการสอบ
  – ฝ่ายจัดการสอบ
 4. เอกสารเผยแพร่
  – เอกสารทั่วไป
  – แบบฟอร์ม
  – กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
  – คู่มือ
 5. ติดต่อ
  – แผนที่การเดินทาง
  – การติดต่อหน่วยงานในสังกัด
 6. สมัครสอบตำรวจ
 7. ถาม-ตอบ Facebook
 8. แผนผังเว็บไซต์